Vårt samfunnsansvar

Vi vil være i førersetet og gi tilbake til samfunnet ved å ta ansvar og finne fremtidige løsninger

Vår tidslinje

 1. Sikre trygg tilgang til vann

  Perioden 1946 – 2021
 2. Innsats for vannkvalitet

  Perioden 1995 – 2024

  Oljeutskiller (1995)​

  Rensing avløpsvann (2010)​

  Modulært rensesystem vegvann (2018)​

  Motorcenter Norway rensesystem (2021)​

  Oppgradering sedimentasjon (2024)​

 3. Målrettet innsats for klimatilpasning

  Perioden 2001 – 2018

  IFS kum (2001)​

  Permeable dekker (2008)​

  Gjenbruk regnvann (2008)​

  Testfeltet (2014)​

  Vagleskogveien (2014)​

  Storm Aqua (2015)​

  Klima 2050 (2016)​

  Naturbaserte løsninger (2018)​

 4. Gjenbruk av ressurser i produksjonen

  Perioden 2010 – 2024

  Knust tilslag (2010)​

  Omfyllingsmasser (2019)​

  Alma Smart ​Tank(2021)​

  Sirkulært (2024)​

 5. Arbeid for redusert utslipp av klimagasser

  Perioden 2018 - 2024

  Nytt produksjonskonsept (2018)​

  Aktiv overflate på heller (2019)​

  Grøfteprofil (2019)​

  Pilot Exact (2020)​

  Samarbeid Saferock (2024)​

  CEM II (2023)​

 6. Bred innsats for bedre bærekraft

  Perioden 2021 - 2024

  Sensorikk, Bærum (2021)​

  Exact (2024)​

  Exact med Saferock (2025)​

  Heller minus 80% CO2 (2025)​

  CEM III (2024)​

  Rensing forurenset overvann (2024)​​

Neste generasjons VA

I innsatsen for å redusere utslippet av klimagasser og nå målet om nullutslippssamfunn må alle bidra. Vi i Skjæveland Gruppen er klar over vårt ansvar og ønsker å gjøre vårt. Det har vi også forpliktet oss til gjennom vår visjon. Resultatet er blant annet Exact; neste generasjon VA-produkter.