Dette er Exact

I innsatsen for å redusere utslippet av klimagasser og nå målet om nullutslippssamfunn må alle bidra. Vi i Skjæveland Gruppen er klar over vårt ansvar og ønsker å gjøre vårt. Det har vi også forpliktet oss til gjennom vår visjon.
Exact rør første prøvestøp
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Vi er stolte av å kunne vise frem første støp av fremtidens betongprodukt, Exact.

Exact-produktene skal nå gjennomgå omfattende kvalitetstesting. Konseptet gjør det mulig å redusere klimaavtrykk fra produktet med ca. 60 prosent, noe som utgjør en betydelig forskjell sammenlignet med dagens nivå.
Designet gir også et sterkere produkt, til tross for redusert vekt og råvareforbruk.

Vårt bidrag til bransjeansvar

I seks år har vi arbeidet for å finne ut hva vi selv kan gjøre, og gjennomføre det, fremfor å vente på andre. Resultatet er blant annet en helt ny type vann- og avløpsprodukter. Neste generasjons VA-produkter har vi gitt merkevaren Exact.

For at et produkt skal få navnet Exact må det oppfylle en rekke ekstra krav, som hver for seg bidrar til bedre bærekraft.

Når produktet er montert, er funksjonen den samme som i dagens VA-produkter av betong. Men produktene under merkevarenavnet Exact får lavere fotavtrykk og er i tillegg forbedret på en rekke andre områder, som er viktige for både oss og kundene våre.

Gjennom vår innsats i for å utvikle Exact, tar vi også et bransjeansvar. Forbedringen av prosesser i vår bedrift og produksjon, bidrar både til å heve standarden i bransjen og til å hjelpe våre kunder til å i større grad bli i stand til å nå sine bærekraftsmål.