Skjæveland Gruppen AS består av de sammenslåtte selskapene Skjæveland Cementstøperi AS og Multiblokk AS, etablert i henholdsvis 1946 og 1981.

I november 2021, i året for Skjæveland Cementstøperis 75 års- og Multiblokks 40 års jubileum, fusjonerte bedriftene til Skjæveland Gruppen. Fusjonen er et ledd i prosessen med å spisse virksomheten som en industriell organisasjon rigget for vekst, og linjene kan trekkes like tilbake til etableringen i 1946.

Bakgrunnen

Skjæveland ble grunnlagt av Georg Hebnes, som i 1938 kjøpte en gård på Skjæveland. Familien trengte vann til fruktproduksjon. Driftige Georg Hebnes begynte å grave, men de steinsatte brønnene var ustabile og noen raste sammen. Under arbeidet fikk han ideen til å støpe brønnringer av betong. Hebnes benyttet to forskjellige dimensjoner sildetønner og fylte betong oppi mellomrommet. Armering var piggtråd etterlatt av tyskerne ... Dette var starten på Skjæveland Cementstøperi.

I årene etter har det familieeide selskapet gjennom målstyrt innsats gått fra å være en beskjeden betongvareprodusent bassert på stor grad av fysisk arbeid, til et av landets ledende produsenter av vann- og avløpsprodukt, kabelkanaler, senkelodd, med mer. Skjæveland Cementstøperi begynte allerede i 2007 å utvikle produkt som svarer på behov for klimatilpassing innen overvann.

Ekspansjon

Multiblokk ble opprinnelig etablert som Ganddal Cementstøperi, i 1965. Virksomheten ble i 1981 kjøpt av daværende eier av Skjæveland Cementstøperi, Sverre Lillebø. Det som en gang var en liten, lokal produsent av betongblokker, har gjennom solid innsats og målrettet arbeid blitt en av landets hjørnesteinsbedrifter innen belegningsstein og heller. Multiblokk begynte også tidlig å produsere permeable produkt, som nå inngår i Skjæveland Gruppens systemløsninger for overvannsdisponering.

Veien videre

Skjæveland og Multiblokk blir videreført som merkevarenavn innen Skjæveland Gruppens produktsegment.

Fra dag en har motivasjonen om å løse dagens og morgendagens utfordringer vært drivkraften i det som nå er Skjæveland Gruppen.

Skjæveland Gruppen skal være en verdifull ressurs og bidragsyter til å løse dagens og morgendagens utfordringer og oppgaver.