Bærekraft

Vår innovasjon og utvikling skal bidra til å redusere klimaavtrykket fra våre produkter og løsninger på en bærekraftig måte.

Vårt samfunnsansvar

Skjæveland Gruppen har valgt FNs Bærekraftsmål som gode retningslinjer for vår bedrift og vår innsats for bærekraft.

I kolonnen til høyre viser vi hvilke av målene vi arbeider for å bidra til i vår hverdag.
Klikk på de enkelte målene for å se hvilke delmål vi arbeider for å nå.

 • Rent vann og gode sanitærforhold
  +
  • Delmål 6.3
   Vi utvikler og leverer ulike systemløsninger for infiltrasjon, transport, rensing og gjenbruk av vann. Løsningene reduserer forurensing og bidrar til den naturlige vannbalansen.
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  +
  • Delmål 8.7
   Vi gjør prekvalifiseringer av våre leverandører og gjennomfører aktsomhetsvurderinger som sikrer anstendige arbeidsforhold.
 • Industri, innovasjon og Infrastruktur
  +
  • Delmål 9.1
   Vi utvikler produkter og løsninger som bidrar til bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet.
  • Delmål 9.4
   Vi optimaliserer våre produksjonsprosesser og produkter for mer bærekraftig bruk av naturressurser, og større grad av gjenbruk og sirkulæritet.
 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  +
  • Delmål 11.5
   Vi tilbyr kompetanse og utvikler konsepter som forebygger vannrelaterte skader og katastrofer, forårsaket av klimaendringer.
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
  +
  • Delmål 12.2
   Vi driver produkt- og reseptutvikling som reduserer bruk av naturessurser og øker andelen av gjenbruk.
  • Delmål 12.4
   Vi har utviklet ulike renseløsninger for å redusre utslipp av forurensing til vann.
  • Delmål 12.5
   Vi etterstreber å minimere svinn i produksjon samt levere våre avfallsprodukter og gjøre de høyverdige på nytt.
 • Stoppe klimaendringene
  +
  • Delmål 13.1
   Vi tilbyr systemløsninger som kan forebygge og begrense skadeomfanget ved klimarelaterte farer.
  • Delmål 13.3
   Vi har kunnskap og kompetanse som kan forhåndsvarsle og begrense skadeomfanget ved klimarelaterte farer.
 • Livet i havet
  +
  • Delmål 14.1
   Vi utvikler renseystemer som reduserer miljøforurensing i sjø.
 • Livet på land
  +
  • Delmål 15.1
   Vi tilbyr kompetanse og utvikler rensesystemer som reduserer miljøforurensing.
 • Samarbeid for å nå målene
  +
  • Delmål 17.17
   Vi bidrar aktivt i partnerskap der offentlige og private er sammen om å finne morgendagens løsninger for klimautslipp og konsekvensene av klimaendringer.