Skjæveland Gruppen er Miljøfyrtårnsertifisert

Arbeidet for bedre miljøløsninger har preget arbeidet i Skjæveland Gruppen i mange år. Nå er vi Miljøfyrtårnsertifisert og innsatsen for å levere bærekraftige produkter, med så lite klimaavtrykk som mulig, over i en ny fase.
Hovedbilde Miljøsertifisering
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Hovedbilde fra v. leder KHMS Johnny Reiestad, konsernleder Egil Lillebø, Sandnes-ordfører Kenny Rettore og daglig leder Rune Egeland, under overrekkelsen.

Det var ordføreren i Sandnes kommune, Kenny Rettore (H), som sto for den høytidelige overrekkelsen av det synlige beviset under en intern markering nylig.

Virksomheten har fra grunnleggelsen i 1946 viet sin innsats til trygg vannforsyning og avløpstjenester, innovasjon og forbedring. Under ledelsen av tredje-generasjon er dette fundamentert i selskapets visjon: «En aktiv bidragsyter til framtidens løsninger for produkt og miljø.» Derfor har Miljøfyrtårn-sertifiseringen vært et viktig delmål.

Overrekkelse Miljøfyrtårn
Noen snakker, dere gjør det!, sa ordføreren i Sandnes, Kenny Rettore, da han overrakte Miljøfyrtårnplaketten til Skjæveland Gruppen.

Synliggjør miljøverdier

I ordførerens tale viste han til at Skjæveland Gruppen i mange år har jobbet med bærekraft, og at de nå derfor kunne huke av på en lang liste over krav for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Det bekreftet også konsernleder Egil Lillebø, som er barnebarn av selskapets grunnlegger.

Egil Lillebø
Konsernleder Egil Lillebø beskrev Skjæveland Gruppens miljøinnsats.

– Gjennom en lang historie har vi gjennomført flere bærekraftige grep. Dette ble gjort fordi det var naturlig for oss, ut fra det Skjæveland Gruppen er, uten at vi da tenkte over at det handlet om bærekraft, beskrev han.

For bedriften har innsatsen frem mot sertifiseringen handlet om å samle og melde inn data, som synliggjør interne prosesser. Derfor har ikke sertifiseringsprosessen ført til særlige endringer internt.

Betydning eksternt

– I mange av forespørslene vi får til prosjekt er det en prekvalifisering opp mot miljøkrav. I flere sammenhenger vil Miljøfyrtårn-sertifiseringen være tilstrekkelig til å bli prekvalifisert. Dette er i tillegg et kvalitetsbevis som kan være viktig utad, forklarer daglig leder Rune Egeland.

Miljøfyrtårnsertifiseringen er også relevant i forhold til nye lover, som Åpenhetsloven.

– Den setter krav til at vi har en aktsomhetsvurdering opp mot våre leverandører. Når en bedrift er Miljøfyrtårnsertifisert har vi en dokumentasjon på at mange av lovkravene er oppfylt. Også det har betydning for våre kunder, sier han.

Ansatte med Miljøfyrtårn kake 1
En slik markering må feires med kake, selv om sertifiseringen bare er et delmål på veien.

Muligheter på verdensbasis

Parallelt med prosessen for sertifiseringen, har Skjæveland Gruppen nedlagt et omfattende arbeid i å redusere miljøbelastningen fra betongvarene sine. Det er utviklet forbedrede produkt som vil gi lavere CO2-fotavtrykk. Disse skal snart settes i full produksjon og lanseres under egen merkevare. Virksomheten har også inngått en samarbeidsavtale med et annet Sandnes-firma: Saferock.

Begge deler målene om å bidra aktivt for å redusere klimagassutslipp og samarbeid for å nå bærekraftsmålene. Saferock har utviklet et bindemiddel basert på avgangsmasser, som er restprodukt etter gruvevirksomhet. Ubenyttet ligger avgangsmassene i deponi, og representerer et problem. Bindemiddelet Saferock har utviklet kan erstatte Portlandsement, i produksjonen av betongprodukt. I miljøsammenheng kan dette få formidabel betydning, ikke bare lokalt, men globalt. I første omgang skal Skjæveland Gruppen gjennom et pilotprosjekt utvikle en betonghelle basert på Saferocks produkt fra avgangsmasser.

– Vi forventer å redusere CO₂-avtrykket nær 80 prosent. Ved å velge produktene med Saferocks bindemiddel vil kundene våre være med på denne utviklingen, som i beste fall kan få betydning på verdensbasis, beskriver daglig leder Rune Egeland.

Vektlagte kriterier