Hva har vi gjort

Innovasjon for å løse udekte behov har vært grunnleggende for oss fra 1946. I 2001 begynte vår innsats for løsninger knyttet til klimatilpasning.
Env
Tekst: Inger Anita Merkesdal