Nytt produksjonskonsept

I 2018 satte Skjæveland Gruppen seg hårete mål for et helt nytt produksjonskonsept. Bakgrunnen var målene om å ta vekk feilkilder samt risiko for avvik og reklamasjon, i kombinasjon med selskapets visjon.
11242
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Den sier at Skjæveland Gruppen skal være en aktiv bidragsyter til framtidens løsninger for produkt og miljø. Arbeidet for å utvikle et konsept for produksjon av VA-produkter i betong med betydelig lavere bærekraft pågikk parallelt med planene for å bygge en ny fabrikk. Også Skjæveland Gruppens interne mål var hårete så det holder.

11430
Disse rørene, montert av Stangeland Maskin i Sandnes sentrum forsommeren 2020, er et resultat av konseptarbeidet vi startet i 2017.

Vi bestemte oss for at vår nye fabrikk skulle:

 • være den mest miljøvennlige og bærekraftige fabrikken av sitt slag i Europa
 • ha den mest automatiserte produksjonslinjen av sitt slag i Europa
 • være Norges mest effektive fabrikk for produksjon av VA-varer
 • produsere produkt med den høyeste kvaliteten og brukervennligheten i Europa

Morgendagens VA-rør

I arbeidet med det nye konseptet tok vi tak i hvordan og hvorfor. Vi analyserte:

 • hvordan ta bort feilkilder til avvik, svinn og reklamasjoner i produksjon og på produkter
 • hvordan skape større trygghet innen produkter og løsninger intern og eksternt
 • hva som skal til for å bli i stand til å bruke fremtidens mer miljøvennlige bindemidler
 • hvor mye produkter kunne optimaliseres innen design, vekt, målnøyaktighet og egenskaper
 • hvordan produkter kunne forbedres for mer optimal montasje på anleggene
 • hvordan optimalisering av produkt og løsninger kan bidra til et lavere klimaavtrykk i produksjon, logistikk, montasje og drift

Det nye produksjonskonseptet

Resultatet fra dette heftige forprosjektet fikk vi ikke full-realisert. Fordi premissene ble forandret før vi startet arbeidet med å bygge fabrikken, bygges ikke den etter planene i forprosjektet. Men det vi lærte, og målene vi satte oss, tar vi med oss inn i arbeidet vårt.

Resultatet er et nytt produksjonskonsept som gir:

 • mellom 40 og 50 prosent reduksjon av CO2-utslippet knyttet til produksjonen på produktnivå
 • mellom 20 og 30 prosent reduksjon av CO2-utslipp knyttet til frakt
 • økt bruk av råmaterialer som er gjenvunnet
 • bedre arbeidsmiljø, vi blir en mer attraktiv arbeidsplass
 • produkter med lengre levetid
 • økt bruker- og kundeverdi
 • smidigere leveransemodell