Hva ønsker vi å gjøre

Vi er og skal alltid være en aktiv bidragsyter til fremtidens løsninger for produkter og miljø. Nå skal vi sette i live resultatene av vårt siste innovasjonsarbeid.
Sg
Tekst: Inger Anita Merkesdal

I 2017 satte vi oss hårete mål for et helt nytt produksjonskonsept.

Bakgrunnen var målet om å ta vekk feilkilder samt risiko for avvik og reklamasjon og vår visjon. Fremtidens VA-produkter; Exact, er ett av resultatene fra prosjektet. Nå går vi for alvor i gang med å lansere Exact.

Vårt samarbeid med Saferock er også et resultat av forprosjektet om mer bærekraftig produksjon og produkter. Saferock produserer bindemidler som brukt i betong reduserer karbonutslipp med mer enn 80 prosent, sammenlignet med industrinormen. I første omgang gjennomføres et pilotprosjekt der vi skal utvikle en betong-helle basert på Saferocks bindemidler.

Etter testing og dokumentasjon er målet å ta dette fra å være et pilotprosjekt, til produkt som leveres til markedet. I det ligger et betydelig arbeid innen resept- og produktutvikling. Målet er å kutte utslippene fra hele vårt produktsortiment, til fordel for klimaet, og som bidrag til å nå våre egne klimamål og hjelpe våre kunder til å nå sine.

Arbeidet blir omfattende, det kommer mer og vi gleder oss. Følg med!