Bærekraftsmotivert reseptarbeid

Skjæveland Gruppen har gjennomført et forsknings- og utviklingsarbeid for å tilpasse produksjonsprosessene til en mer miljøvennlig sement. Sluttproduktene får et lavere CO2-avtrykk, mens produktegenskapene bevares.
Produksjon fotrør 3
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Betong et formidabelt byggemateriale, med uvurderlige egenskaper. Samtidig er ordinær betong, basert på Portlandsement, en betydelig kilde til utslipp av klimagasser. Dette tar vi, som er en stor produsent av betongprodukter, på stort alvor.

IMG 0171
Som en av landets største produsenter av belegningsstein, VA-produkter og annet i betong, har vi et betydelig klima-ansvar.

Skjæveland Gruppens produkter har allerede i dag det laveste CO2-avtrykket for disse produktgruppene. Årsaken er at Gruppen er den eneste i bransjen som benytter en type sement som er mer miljøvennlig. Det gir Skjæveland Gruppens produkter en CO2 fordel på 5 – 10 prosent. I tillegg gjennomfører gruppen et utviklingsarbeid som er en kombinasjon av produktutvikling og reseptutvikling. Gjennom dette forventes en reduksjon av CO2-avtrykk på 50-60 prosent på produktnivå.

Betegnelsen «resepter» benyttes for oppskriftene som beskriver innholdet i betongblandingene. I utgangspunkt består betong av bindemiddel, vann og tilslag, som er sand og stein i ulike størrelser.

I tillegg kan det tilsettes ulike stoffer som øker støpeligheten, det vil si hvordan betongen oppfører seg ved støping, og som forbedrer herdeprosessen.

Fordi det alltid er mulig å gjøre forbedringer, er reseptarbeid en pågående intern prosess. Optimaliseringer gir bedre produktegenskaper, reduserte kostnader, lengre levetid og lavere miljøavtrykk. Forandringer av innholdet i reseptene påvirker både betongblandingen og produksjonsprosessene. Derfor er reseptarbeid krevende.

Langvarig miljøinnsats

Fordi natursand er en ikke-fornybar ressurs, begynte Skjæveland Gruppen for flere år siden å benytte knust tilslag, som er definert som en fornybar ressurs, i sine resepter.

I store deler av verden har standard portlandsement vært bindemiddelet brukt i betongblandingen. Portlandsement har mange svært gode egenskaper, samtidig er den i bygg-sammenheng et sterkt bidrag til utslipp av CO2 verden over.

Nå erstattes en del av det miljøbelastende limet av slagg. Dette reduserer utslippet av CO2 fra råstoffet i Skjæveland Gruppens betongprodukter, men påvirker reseptene.

Har forsket på tiltak

– Når reseptene forandres påvirkes produksjonsprosessen. Produktenes egenskaper forblir de samme, men i produksjonen må vi arbeide oss frem til best mulig kompenserende tiltak. Blant de gode egenskapene til portlandsement er at produktene herder raskt. Dette kan vi kompensere for ved å tilsette stoff som øker hastigheten på herdeprosessen, eller legge inn lengre herdetid, forklarer leder KMHS Jonny Reiestad. Det er han som leder kvalitetssikringsarbeidet i Skjæveland Gruppen.

Johnn Reiestad
Leder KMHS, Jonny Reiestad, leder kvalitetssikringsarbeidet i Skjæveland Gruppen.

Forsket på herdeteknologi

Skjæveland Gruppen ønsker i minst mulig grad å bruke tilsetninger. Derfor er det lagt ned innsats i forskningsarbeidet knyttet til optimalisering av herdetemperatur.

– Vi har allerede kommet langt og fortsetter arbeidet. Vi må tilegne oss mer erfaring innen herdeteknologi, for å ta vekk ulempene som er forbundet med å gå over til sement med bedre miljøegenskaper. Dette er svært motiverende, sier konsernleder Egil Lillebø.

For sluttbrukerne betyr den bærekraftsmotiverte endringen at produktene fra Skjæveland Gruppen i fremtiden har et ytterlig lavere CO2-avtrykk.

Når det nye konseptet lanseres i fjerde kvartal 2024, blir det over en halvering av CO2 avtrykkene på produktnivå.